Infographic: Dự báo tăng trưởng ngành thép trong năm 2017

Năm 2017, tăng trưởng ngành thép chỉ có thể đạt tương đương mức tăng trưởng của năm 2016, ước tính khoảng 12%, Hiệp hội thép Việt Nam nhận định.

Cụ thể, các sản phẩm tăng trưởng mạnh gồm thép xây dựng tăng 11%, tôn mạ và sơn phủ màu tăng 12%, thép lá cuộn cán nguội tăng 13% và ống thép hàn tăng 15%.

Sản lượng thép xây dựng năm 2017 ước tính đạt 9,4 triệu tấn, con số này năm 2016 là 8,5 triệu tấn. Trong năm nay, tổng sản lượng các sản phẩm thép thành phẩm ước đạt 19,6 triệu tấn.

t1 15d7
Dự báo tăng trưởng ngành thép năm 2017.

Theo Người đồng hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *