Những thuốc bắt buộc phải ăn no mới được uống

avatar1692117313500 16921173144241503345438

Một số thuốc cần phải uống vào lúc no (cùng với thức ăn) mới có hiệu quả chữa bệnh tối ưu và ngăn ngừa tác dụng phụ có hại của thuốc… Thực phẩm không ảnh hưởng đến tất cả các loại thuốc. Tuy nhiên, đối với một số thuốc, thức ăn có thể làm giảm […]