Từ 2023, thay đổi điều kiện được hưởng 100% chi phí khám bệnh

untitled1 16702143729661923729311 31 0 419 621 crop 1670214384207168022147

Do mức lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2023 nên điều kiện để người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) cũng thay đổi theo.

Quyền lợi lớn nhất của người tham gia BHYT 5 năm liên tục là có thể được thanh toán 100% chi phí KCB.

Tại điểm c khoản 1 điều 22 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định mức hưởng BHYT như sau: “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến”.

Như vậy, không phải trường hợp nào đã tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên đều được hưởng 100% chi phí KCB BHYT.

Từ 2023, thay đổi điều kiện được hưởng 100% chi phí khám bệnh - Ảnh 1.

Không phải trường hợp nào đã tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên đều được hưởng 100% chi phí KCB BHYT (Ảnh minh họa: Đỗ Linh).

Để được chi trả 100% chi phí KCB BHYT, người tham gia BHYT phải đáp ứng đủ 2 điều kiện. Thứ nhất, có thời gian tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi KCB. Thứ hai, có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục.

Tức là trong năm, nếu số tiền KCB mà người bệnh đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì phần vượt quá 6 tháng lương cơ sở sẽ do quỹ BHYT thanh toán và người bệnh được chi trả 100% chi phí KCB BHYT từ thời điểm này cho đến hết năm.

Do điều kiện thứ 2 căn cứ theo lương cơ sở nên khi mức lương cơ sở thay đổi từ ngày 1/7/2023, điều kiện để được miễn đồng chi trả cũng thay đổi theo.

Hiện số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm của người tham gia BHYT 5 năm liên tục lớn hơn 8.940.000 đồng (tính trên mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng) thì đã được hưởng quyền lợi chi trả 100% chi phí KCB BHYT.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm của người tham gia BHYT 5 năm liên tục phải lớn hơn 10.800.000 đồng thì mới được hưởng chế độ chi trả 100% chi phí KCB BHYT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *